فارسی / English

دارای گنجایش های مختلف برای نگهداری عینک
ساخته شده از جنس MDF
دارای ریل های ساچمه ای
تقسیم کننده های داخل کشوها از جنس PVC (قابل شستشو)
قابلیت جابجایی آسان (دارای چرخ) 

A27

گنجایش عینک:112 ارتفاع:84 عرض:60 عمق:56
A26

گنجایش عینک:126 ارتفاع:84 عرض:60 عمق:45
A25

گنجایش عینک:126 ارتفاع:84 عرض:60 عمق:47
A24

Push openگنجایش عینک:126اتفاع:84عرض:60عمق:45
A23

گنجایش:80 ارتفاع:82 عرض:77 عمق:37
A22

گنجایش:60 ارتفاع:82 عرض:60 عمق:37
A21

گنجایش:96 ارتفاع:74 عرض:77 عمق:51
A20

گنجایش:72 ارتفاع:74 عرض:60 عمق:51
A19

گنجایش:120 ارتفاع:77 عرض:77 عمق:52
A18

گنجایش:90 ارتفاع:77 عرض:60 عمق:52