فارسی / English

دارای گنجایش های مختلف برای نگهداری عینک
  ساخته شده از جنس MDF

دارای ریل های ساچمه ای
تقسیم کننده داخل کشوها از جنس PVC
قابلیت جابجایی آسان( دارای چرخ)

D6

نمایش عینک:39 گنجایش عینک:126 ارتفاع:183 عرض:60 عمق:48
D5

گنجایش عینک:126 ارتفاع:183 عرض:60 عمق:48
D4

نمایش عینک:39 گنجایش عینک:126 ارتفاع:183 عرض:60 عمق:48
D3

نمایش عینک:36 گنجایش عینک:126 ارتفاع:180 عرض:60 عمق:45