فارسی / English

قابل استفاده برای قراردادن عینک و جعبه عینک در زیر آیینه واستند های دیواری
ساخته شده از جنس plexiglas

F6

طول: 60 عرض: 25
F5

طول: 50 عرض: 25
F4

طول: 60 عرض: 25
F3

طول: 60 عرض: 25