فارسی / English

دارای ظرفیت مختلف برای نمایش عینک
  ساخته شده از جنس شفاف Plexiglas
دارای دماغه های استیل ضد زنگ

E58

استند دیواری
E57

استند دیواری
E56

ارتفاع:120 عرض:60 عمق:18
E55

ارتفاع:120 عرض:80 عمق:18
E54

نمایش عینک:42 ارتفاع:120 عرض:60 عمق:18
E53

نمایش عینک:42 ارتفاع:120 عرض:60 عمق:18
E52

نمایش عینک:40 ارتفاع:120 عرض:80 عمق:18
E51

نمایش عینک:42 ارتفاع:120 عرض:60 عمق:18

ارتفاع:120 عرض:80 عمق:24

نمایش عینک:40 ارتفاع:120 عرض:80 عمق:21